Microtomos y preparación de muestras

Microtomo de rotación Leica HistoCore NANOCUT R

 

 

 

 

Vibratomo Leica VT1200 S

Dispensador de parafina Leica EG 1110

Horno de hibridación Amersham